Szkoły muzyczne

pianist, piano, music-6084749.jpg

Niepubliczna Szkoły Muzyczne I st. prowadzimy w Krościenku nad Dunajcem oraz w Krakowie. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Promocji Artystycznej Pro-Classical, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje minister właściwy d.s. kultury i dziedzictwa narodowego.