Fundacja Promocji Artystycznej Pro-Classical

Nr konta: 07124015741111001066014141
34-450 Krościenko n.D. ul. Zdrojowa 22
Bank Pekao S.A.