O nas

Fundacja Promocji Artystycznej Pro-Classical jest Organizacją Non-Profit.

cele fundacji
 1. Wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie sztuki, a w szczególności muzyki.
 2.  Pomoc w zapewnieniu dostępu do kultury wysokiej, a zwłaszcza umożliwienie kontaktu ze sztuką muzyczną osobom z regionów o ograniczonym dostępie do kultury.
 3. Wspieranie rozwoju życia muzycznego na terenach objętych działaniem fundacji.
 4. Popularyzacja twórczości artystów w kraju i poza jego granicami, a w szczególności muzyków instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów i teoretyków muzyki, związanych z terenem działania fundacji.
 5. Wspieranie lokalnych działalności kulturowych.
Fundacja realizuje założone cele poprzez
 1. Edukację dzieci i młodzieży w zakresie sztuki, a w szczególności przez prowadzenie      szkoły muzycznej lub innej placówki o charakterze edukacyjnym.
 2. Organizację koncertów oraz imprez muzycznych.
 3. Organizację warsztatów oraz kursów mistrzowskich.
 4. Organizację wyjazdów dla dzieci i młodzieży.
 5. Organizację przeglądów, przesłuchań, konkursów.
 6. Organizację spektakli, projekcji filmów.
 7. Organizację krajowych oraz międzynarodowych festiwali. Działalność wydawniczą.

Dla osiągnięcia swoich celów fundacja może wspierać aktywność innych instytucji i organizacji, których działalność jest zbieżna z jej celami.